Bilgi

SULFET | Screen Printing Equipment için 2004 yılında hazırlanan Türkçe A4 katalog... Aynı katalog İngilizce olarak da hazırlanmıştır.

Dia (Fotoğraf) Çekimi
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe InDesign