Bilgi

SULFET | Screen Printing Equipment için hazırlanan Scorpion Tekstil Baskı Makinesi İngilizce kullanıcı kılavuzu... Aynı kılavuz Türkçe olarak da hazırlanmıştır.

Dia (Fotoğraf) Çekimi
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe InDesign