Bilgi

SULFET | Screen Printing Equipment için 2013 yılında hazırlanan İngilizce A4 broşür... Aynı broşür Türkçe olarak da hazırlanmıştır.

Dia (Fotoğraf) Çekimi
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe InDesign